• Ludzkie życie jest kruche

  Znajomość zasad pierwszej pomocy jest niezmiernie ważna, ponieważ stanowi ratunek dla ludzkiego życia i nie powinniśmy jej lekceważyć. Ludzkie życie i zdrowie jest bardzo kruche, dlatego należy mocno dbać i o jedno, i o drugie. Nie możemy nic na to poradzić, sytuacje losowe zdarzają się każdemu z nas i jest to naturalna kolej rzeczy, takie…

  Continue Reading ...
 • Szkoła uczy pierwszej pomocy?

  Zajęcia prowadzone na zasadzie, by tylko przekazać wiedzę i nie zainteresować nią uczniów to zmora wielu szkół. Nauczyciele często nie potrafią dobrze przekazać najważniejszych informacji, najbardziej istotnej wiedzy o tym, jak można uratować życie innej osobie. . Z tego też względu uczniowie powinni zmienić swoje podejście do sprawy, bądź też do nauczycieli należałoby zrozumienie, co…

  Continue Reading ...
 • Zasady pierwszej pomocy są ważne

  Życie bywa nieprzewidywalne, dlatego też należy być przygotowanym na wszystko. Ta sama prosta zasada dotyczy także spraw zdrowia i życia. Wypadki się zdarzają, na to trzeba być przygotowanym, dlatego też warto zainteresować się pewnymi kwestiami, mogącymi pomóc nam uratować czyjeś życie, gdy zajdzie taka konieczność. Dotyczy to przede wszystkim konieczności znajomości chociażby podstaw pierwszej pomocy….

  Continue Reading ...
 • Ratowanie ludzkiego życia

  Codziennie dochodzi na nich do wielu wypadków drogowych, a spanikowani ich uczestnicy często nie wiedzą, co mają zrobić. Są w szoku i nie potrafią pomyśleć racjonalnie i logicznie, że mogliby pomóc innym, poszkodowanym osobom obecnym na miejscu wypadku. W takich sytuacjach bardzo dobrze jest od razu zadzwonić po pogotowie, aby jak najszybciej przybyli na miejsce…

  Continue Reading ...
 • Farmakologia ukladu oddechowego

  Zadaniem narządu oddechowego jest wymiana składników gazowych organizmu i jego otoczenia, dostarczenie tlenu niezbędnego do oksydacyjnego metabolizmu wchłanianych w jelicie stałych składników pokarmowych i usuwanie ostatecznego produktu gazowego — dwutlenku węgla oraz w pewnej ilości — pary wodnej. W mechanizmie oddychania odróżnia się oddychanie zewnętrzne, warunkujące wymianę gazu między pęcherzykami płuc a krwią, i oddychanie…

  Continue Reading ...
 • Eter

  Eter dietylowy jest płynem bezbarwnym, lotnym o charakterystycznym zapachu, z tego względu dla niektórych osób może być przyjemny w stosowaniu (porównaj krople Hoffmana). Możliwość powstania mieszaniny wybuchowej z powietrzem nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności. Nie wolno używać elektrokauteru. W klimacie bardzo suchym może nastąpić eksplozja na skutek wyładowania elektryczności statycznej (od aparatu do lekarza). Powietrze, światło…

  Continue Reading ...
 • Eter winylowy

  Eter winylowy jest bezbarwnym płynem, bardziej lotnym i zapalnym od eteru. Nie należy go stosować w tropiku. Eter winylowy stosuje się z tlenem i przez parownik. Jest bardzo silnym środkiem anestetycznym. Szybko osiąga się głębokie znieczulenie z łagodnym przejściem przez II okres. Nie wywołuje korzystnego zwolnienia napięcia mięśni szkieletowych. Jest anestetymem kłopotliwym w stosowaniu nawet…

  Continue Reading ...
 • Erytromycyna

  Erytromycyna (Erythromycin, Erythrocin, Ilotycin) działa bakteriosta-tycznie przede wszystkim na bakterie Gram-dodatnie i niektóre Grarn–ujemne, np. Bordetella pertusis. Jest lekiem z wyboru w zakażeniach wywołanych przez Corynebacterium diphteriae, Mycoplasma pneumonie oraz Legionella pneumophila. Skuteczność erytromycyny jest różna w zależności od szczepu bakterii, np. S. pneumoniae i S. pyogenes są bardzo wrażliwe na ten antybiotyk, a S….

  Continue Reading ...
 • Dzialanie uspokajajace

  Uspokajające i nasenne działanie anksjolityków jest znacznie słabsze niż ,,klasycznych” leków z grupy barbituranów, jest ono jednak ściśle zależne od typu leku i nawet między zbliżonymi budową anksjolitykami występują znaczne różnice w tym zakresie. Stosunkowo silną właściwość uspokajająco-nasenną ma meprobamat, co wiąże się z tłumiącym wpływem tego leku na neurony tworu siatkowatego. Pochodne benzodiazepiny, jak…

  Continue Reading ...
 • Dzialanie przeciwhestaminow

  Działanie przeciwświądowe leków przeciwhistaminowych jest wyrazem ich antagonistycznego działania wobec histaminy, która pobudza zakończenia czuciowe, a także ich słabego działania miejscowo znieczulającego. Leki te nie wywierają żadnego wpływu na pohistaminowe wydzielanie soku żołądkowego zależne od pobudzenia receptorów typu H2. Działanie hamujące wydzielanie gruczołów ślinowych i łzowych mniej zależy od antagonizowania działania histaminy, a więcej od…

  Continue Reading ...
 • Dzialanie osrodkowe morfiny

  Ośrodkowe działanie morfiny charakteryzuje zarówno hamowanie, jak i pobudzanie. Działanie pobudzające najprawdopodobniej jest następstwem zniesienia hamowania. Z działań ośrodkowych najważniejsze jest działanie przeciwbólowe. Działanie to określa się jako swoiste, występuje ono bowiem już po dawkach morfiny nie wpływających na inne doznania zmysłowe (dotyk, czucie ciepła, zimna, wzrok, słuch itp.). Nasilenie działania przeciwbólowego jest proporcjonalne do…

  Continue Reading ...
 • Dzialanie opiatow

  Działanie obwodowe opiatów wyraża się przede wszystkim zwiększeniem napięcia mięśni gładkich, z wyjątkiem mięśni gładkich naczyń krwionośnych i macicy. Zwiększenie napięcia mięśni gładkich powodują wszystkie opiaty, ale nie w równomiernym stopniu. Związki obdarzone właściwościami cholinolityczrtyrni (atropinowymi), jak np. petydyna, wywierają na ogół słabszy wpływ na napięcie mięśni gładkich, w związku z czym nie powodują tak…

  Continue Reading ...
 • Dzialanie odkazajace

  Mechanizmy działania odkażającego i antyseptycznego są bardzo różne. W przeciwieństwie do leków chemioterapeutycznych, które charakteryzują się dość dużą wybiórczością działania na komórki drobnoustrojów, mechanizmy te dotyczą zwykle funkcji i procesów wspólnych dla drobnoustrojów i gospodarza. Środki te mają więc dość dużą, a niekiedy bardzo dużą, potencjalną zdolność uszkadzania tkanek makroorganizmu. To właśnie jest przyczyną, że…

  Continue Reading ...
 • Dzialanie LSD

  Neurofizjologiczne mechanizmy działania LSD, a także innych środków psychodysleptycznych, pozostają niejasne. Zwraca uwagę, że LSD nasila dopływ bodźców aferentnych (wstępujących) do tworu siatkowatego, działając w tym przypadku przeciwstawnie do neuroleptyku — chłoropromazyny. Stwierdzono także, że LSD silnie hamuje aktywność bioelektryczną neuronów 5-HT (tzw, jąder szwu). Jest to prawdopodobnie wynik działania agonistycznego (czyli pobudzającego na receptory…

  Continue Reading ...