• Dzialanie przeciwhestaminow

  Działanie przeciwświądowe leków przeciwhistaminowych jest wyrazem ich antagonistycznego działania wobec histaminy, która pobudza zakończenia czuciowe, a także ich słabego działania miejscowo znieczulającego. Leki te nie wywierają żadnego wpływu na pohistaminowe wydzielanie soku żołądkowego zależne od pobudzenia receptorów typu H2. Działanie hamujące wydzielanie gruczołów ślinowych i łzowych mniej zależy od antagonizowania działania histaminy, a więcej od…

  Continue Reading ...
 • Dzialanie osrodkowe morfiny

  Ośrodkowe działanie morfiny charakteryzuje zarówno hamowanie, jak i pobudzanie. Działanie pobudzające najprawdopodobniej jest następstwem zniesienia hamowania. Z działań ośrodkowych najważniejsze jest działanie przeciwbólowe. Działanie to określa się jako swoiste, występuje ono bowiem już po dawkach morfiny nie wpływających na inne doznania zmysłowe (dotyk, czucie ciepła, zimna, wzrok, słuch itp.). Nasilenie działania przeciwbólowego jest proporcjonalne do…

  Continue Reading ...
 • Dzialanie opiatow

  Działanie obwodowe opiatów wyraża się przede wszystkim zwiększeniem napięcia mięśni gładkich, z wyjątkiem mięśni gładkich naczyń krwionośnych i macicy. Zwiększenie napięcia mięśni gładkich powodują wszystkie opiaty, ale nie w równomiernym stopniu. Związki obdarzone właściwościami cholinolityczrtyrni (atropinowymi), jak np. petydyna, wywierają na ogół słabszy wpływ na napięcie mięśni gładkich, w związku z czym nie powodują tak…

  Continue Reading ...
 • Dzialanie odkazajace

  Mechanizmy działania odkażającego i antyseptycznego są bardzo różne. W przeciwieństwie do leków chemioterapeutycznych, które charakteryzują się dość dużą wybiórczością działania na komórki drobnoustrojów, mechanizmy te dotyczą zwykle funkcji i procesów wspólnych dla drobnoustrojów i gospodarza. Środki te mają więc dość dużą, a niekiedy bardzo dużą, potencjalną zdolność uszkadzania tkanek makroorganizmu. To właśnie jest przyczyną, że…

  Continue Reading ...
 • Dzialanie LSD

  Neurofizjologiczne mechanizmy działania LSD, a także innych środków psychodysleptycznych, pozostają niejasne. Zwraca uwagę, że LSD nasila dopływ bodźców aferentnych (wstępujących) do tworu siatkowatego, działając w tym przypadku przeciwstawnie do neuroleptyku — chłoropromazyny. Stwierdzono także, że LSD silnie hamuje aktywność bioelektryczną neuronów 5-HT (tzw, jąder szwu). Jest to prawdopodobnie wynik działania agonistycznego (czyli pobudzającego na receptory…

  Continue Reading ...